Postup v souvislosti se vznikem škodní události

Rychlé vyřízení likvidace je pro nás prioritní záležitostí. Klademe důraz na minimalizaci administrativy na straně klienta v celém procesu - zpravidla se jedná pouze o poskytnutí potřebných podkladů.


1. Oznámení škodné události

Nejdůležitější při vzniku škodné události je v co nejkratší době kontaktovat společnost Combi Group. Nahlášení vzniku škody můžete provést telefonicky, e-mailem nebo stejným způsobem přímo na příslušného pojistitele.

2. Konzultace dalšího postupu

Po nahlášení události vám ihned poskytneme prvotní konzultaci a návrh dalšího postupu.

3. Prohlídka škody pojišťovnou

U škod většího rozsahu je samozřejmostí, že se prohlídku dozoruje také Combi Group.

4. Likvidace škodné události

Díky našim zkušenostem jsme schopni rychle a věcně reagovat. Proto od klienta žádáme pouze nejnutnější podklady pro vyřízení škody. Nedílnou součástí našich služeb je pomoc s vyplněním protokolu hlášení pojistné události.

5. Komunikace s pojišťovnou

Až do doby ukončení likvidace zajišťujeme potřebnou komunikaci mezi klientem a pojišťovnou.

Aktuality


Kontakty

Kontakty

Veškeré naše konzultace a analýzy jsou pro vás zdarma!


Kancelář:

Combi Group s.r.o.

Strojírenská 260/14

155 21  Praha 5 - Zličín

 

Mobil: (+420) 602 333 920

E-mail: info@combigroup.cz

 


Pracovní doba:

Po-Pá: 9:00-18:00